Dutch Article on Homeopathy

Homeopathie verhoogt levenskwaliteit chronisch zieken

www.kvhn.nl

www.vereniginghomeopathie.nl

www.vhan.nl

 

 

Homeopathie geeft een belangrijke verbetering van de levenskwaliteit van chronisch zieken. Een recent groot Brits onderzoek [1] en een uitgebreide Duits-Zwitserse studie [2] tonen dit aan. Bij duizenden chronisch zieken werden gedurende twee tot zes jaar veranderingen in kwaliteit van leven, welbevinden en de ernst van het ziekteverloop gevolgd.

 

Het homeopathisch ziekenhuis in Bristol publiceerde onlangs de cijfers van alle 6.544 patiënten met chronische ziekten die in de afgelopen zes jaar de polikliniek bezochten. De meest voorkomende diagnoses waren eczeem, astma, migraine, prikkelbare darmsyndroom, overgangsklachten, depressieve klachten en chronisch vermoeidheidssyndroom. De meeste patiënten hadden al een hele geschiedenis van specialistische behandelingen achter de rug, voordat ze homeopathische hulp zochten. Bij deze groep chronisch ziekten is verbetering van de kwaliteit van leven vaak het hoogst haalbare behandeldoel. Bij 70 % van de patiënten werden positieve veranderingen gerapporteerd, 50% van hen beschreef hun toestand als ‘beter’ of ‘veel beter’. Dit kon zowel een vooruitgang in de algemene gezondheidstoestand en het welbevinden zijn, als een vermindering van frequentie of zwaarte van acute aanvallen of verergeringen.

In de Duits-Zwitserse studie werd gedurende twee jaar het ziekteverloop gemeten bij 3.981 patiënten die voor het eerst een aanvullende homeopathische behandeling zochten. 103 artsen die zich gespecialiseerd hadden in homeopathie namen deel aan het onderzoek. Het onderzoeksteam van de Charité Universiteit in Berlijn onderzocht allereerst welke patiënten om homeopathische behandeling vroegen. 97 % van hen had een chronische ziekte die bij de volwassenen gemiddeld al 8 jaar duurde, bij de kinderen 3 jaar. De meest voorkomende diagnoses in dit onderzoek waren hooikoorts(mannen), hoofdpijn (vrouwen) en eczeem (kinderen). Voorafgaand aan de homeopathische behandeling onderging 95 % van hen reeds een conventionele behandeling. Bij al deze patiënten werden de veranderingen in de kwaliteit van leven gemeten, gedurende de tijd dat ze tevens een homeopathische behandeling kregen. Een duidelijke verbetering van de levenskwaliteit werd gevonden bij volwassenen en jongere patiënten, niet bij adolescenten. Opvallend was de verbetering bij chronisch zieken met ernstige klachten. Het gemiddelde gebruik van reguliere medicijnen verminderde in de totale groep van 45.0 % naar 26,8%.

Deze gegevens bevestigen de ervaringen van veel chronisch zieken in Nederland. De Artsenvereniging voor homeopathie VHAN wil dergelijk onderzoek ook in Nederland helpen opzetten en stimuleren en zal daarin ook participeren. Voor zorgverzekeraars biedt dit een interessante optie om kosten te besparen op geneesmiddelgebruik.

[1] David S. Spence, Elizabeth A. Thompson, S.J. Barron. Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University-Hospital Outpatient Observational Study. Journal of Alternative and Complementary Medicine Oct 2005, Vol. 11, No. 5: 793-798. Gratis te downloaden van http://www.liebertonline.com/toc/acm/11/5 .

[2] Witt CM, Luedtke R, Baur R, Willich SN. Homeopathic Medical Practice: Long-term results of a Cohort Study with 3981 Patients. BMC Public Health . 2005 Nov 3;5(1):115 . Gratis te downloaden van http://www.biomedcentral.com/1471-2458/5/115


Homeopathische geneeskunde

Homeopathie is een geneeswijze die zich baseert op een belangrijke natuurwet ontdekt door de arts en scheikundige Samuel Hahnemann ( 1755-1843). Hij ontdekte dat een stof die bij gezonde mensen bepaalde verschijnselen opwekt, ook in staat is dezelfde soort verschijnselen bij zieken te genezen. Vandaar het woord ‘homeo’, gelijkende. Volgens de leer van de homeopathie ontstaan ziekten door een verstoring van het natuurlijk evenwicht. Door samen met de patiënt te zoeken naar de oorzaken van deze verstoring, probeert de homeopathische arts dit evenwicht, lichamelijk èn psychisch, te herstellen.

Homeopathie voor iedereen

Homeopathie kan veilig worden toegepast bij allerlei klachten en is geschikt voor elke leeftijd. Vanwege haar mildheid wordt homeopathie bijvoorbeeld vaak toegepast bij kinderen. Bij veel chronisch zieken geeft homeopathie goede resultaten omdat de gezondheidstoestand en het welbevinden verbetert. Homeopathie helpt bovendien de bijwerkingen van reguliere middelen verminderen, zoals bijvoorbeeld bij kanker.

Homeopathie is onafhankelijk van elke ideologie of geloofsrichting en wordt over de gehele wereld toegepast. De laatste decennia heeft wetenschappelijk onderzoek overtuigende resultaten opgeleverd. Driekwart van de Nederlanders staat positief tegenover homeopathie. Het is immers een milde en effectieve manier om mensen te behandelen.

Homeopathische artsen

Artsen die lid zijn van de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN, zijn regulier opgeleide artsen. Vaak hebben ze een periode ook als ‘gewoon’ arts gewerkt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of als huisarts. Alle artsen van de VHAN hebben een vervolgopleiding in de homeopathie afgerond. In internationaal opzicht staat de Nederlandse homeopathie hoog aangeschreven.
Met een reguliere en een aanvullende opleiding beschikken homeopathische artsen over een dubbele dosis kennis en ervaring. De combinatie van medische achtergronden maakt dat zij een betrouwbare schakel vormen tussen reguliere en complementaire geneeskunde.
Een behandeling bij een homeopathisch arts kan in bepaalde gevallen de reguliere behandeling vervangen en in andere gevallen goed kan aanvullen.

Homeopathische consult

Homeopathische artsen behandelen klachten en ziekten van allerlei aard. Alledaagse klachten, maar ook chronische of specialistische aandoeningen zoals eczeem, reuma, astmatische bronchitis, ontstekingen, allergieën, maagdarmstoornissen, hoofdpijnen, slaapproblemen of klachten van psychische aard. Kenmerkend voor de homeopathie is dat artsen niet alleen de reguliere medische diagnose belangrijk vinden maar ook inzicht willen krijgen in het totale functioneren als mens, zowel lichaam als geest. Daarom vergt een homeopathisch consult meer tijd dan bij een huisarts of specialist. Rekent u bij het eerste consult op ongeveer een uur.

De Artsenvereniging voor Homeopathie VHAN

De Artsenvereniging voor homeopathie VHAN is een medisch wetenschappelijke vereniging (Sinds 1898). Een vereniging die staat voor homeopathische geneeskunde, die uitgeoefend word door artsen en geïntegreerd is in de algemene gezondheidszorg. De VHAN stelt voorwaarden aan het kwaliteitsniveau van haar leden en stimuleert de wetenschappelijke ontwikkeling van de homeopathie. De VHAN streeft er naar om de homeopathische geneeskunde in Nederland te waarborgen en te bevorderen op academisch/wetenschappelijk niveau.

Adres
Artsenvereniging voor homeopathie VHAN
Secretariaat: Postbus 223, 6700 AE Wageningen
Tel:  0317 42 69 08  0317 42 69 08 (Monday to Friday from 09.00-15.00 hours) 0317 42 69 08  0317 42 69 08 (maandag tot en met vrijdag van 09.00-15.00 uur)
Fax: 0317 42 64 34
E-mailadres: info@vhan.nl

Voor meer informatie en adressen:
www.vhan.nl
ww.homeopathie.nl

naar pagina 2

Advertisements

About homeopathyginatyler

Classical Homeopath, Certified CEASE practicioner Los Angeles,Calif,USA www.ginatyler.com View all posts by homeopathyginatyler

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: